Menu
Your Cart

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА WWW.SARA-TRADE.BG
 
1. WWW.SARA-TRADE.BG е уебсайт, който представлява Интернет магазин за електронна търговия.
2. Сайтът предлага оферти за закупуване на златна и сребърна бижутерия, произведена от САРА ТРЕЙД ООД, която се доставя от фирмата чрез куриер, директно до клиента на посочения от него адрес.
3. Настоящите общи условия дават информация и съдържат правилата за работа и потребление на ресурсите на сайта от всеки един клиент-потребител.
4. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на сайта, от първоначалното влизане до напускането на уебсайта.

УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА НА ИЗДЕЛИЯ
5. Офертите за отделните видове бижутерия могат да бъдат подредени по различни показатели, съгласно изискванията на клиента-потребител и
предлаганата класификация в сайта.
6. Офертите съдържат основна информация за предлаганото изделие съобразно вида му, приблизителното тегло и указват за цената му. Офертите са придружени със снимков материал.
ВАЖНО!!! Снимките в сайта са илюстративни (възможно е разминаване в цветовите нюанси).
Указаната в сайта цена се отнася за конкретното тегло на изделието. В случай, че изработеното бижу се различава по тегло от посоченото в сайта, то цената му също ще бъде променена – ако изработеното за клиента бижу стане с тегло по-малко от посоченото в сайта, то и цената на изделието ще бъде пропорционално по-малка, и обратното. При евентуални различия в теглото и цената на произведеното за клиента изделие, последният ще бъде уведомен по e-mail и/или телефон и окончателната сделка ще стане само със съгласие на клиента.
7. Указаната цена на отделната стока е за 1 брой и е без включена в тази стойност цена на доставката.Цената, указана в категории Комплекти и Обици се отнася за целия комплект и за чифт обици. Цената за обици за пъп е за 1 брой.
8. Условията на поръчка и доставка на изделията са указани в сайта.
9. Поръчването на определено изделие става чрез натискане на бутона „добави“ в офертата на желаната стока. Действието представлява волеизявление, което обвързва със силата на договора клиента и САРА ТРЕЙД ООД,съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ). САРА ТРЕЙД ООД си запазва правото да изиска капаро по договаряне от клиента, ако сумата за поръчката му е значителна.
10. Клиентът посочва основните параметри на желаното от него изделие,съгласно представените опции и вида на стоката (размер за пръстени и халки,цвят на златото). За подробно уточняване на поръчката, клиентът трябва да се свърже с Отдел Маркетинг и продажби на тел.03151/2222; мобилен 0884444650.
11. При поръчката клиентът задължително посочва точен адрес и телефон, на който е възможно да се установи връзка с клиента в срока за доставка.
12. Посочването на неверен/сгрешен адрес и/или телефон прави поръчката невалидна и тя не обвързва WWW.SARA-TRADE.BG със задължението за изпълнение на доставката.

УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА
13.Поръчаните изделия се доставят на посочения от клиента адрес с НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ (плащане в момента на получаването). Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. КУРИЕРСКАТА УСЛУГА Е ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТА. ДОСТАВКИ СЕ ИЗВЪРШВАТ САМО ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
14. Поръчаните от клиента изделия се доставят до 10 работни дни (за бижута от сребро и/или бижута за които се налага моделиране срока за изпълнение е 15 работни дни) на посочения от него адрес при условие, че адресът е посочен точно и е валиден. Ако е било необходимо внасяне на капаро за поръчка от страна на клиента, то срокът за поръчката започва да тече от момента на внасянето на капарото от клиента.
15. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка.
16. Ако клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за отпаднала и WWW.SARA-TRADE.BG се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.
17. В случай, че клиентът потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по доставката. Разходите се заплащат при получаване на стоката, едновременно с цената на стоката.
18. Заплащането на дължимата цена на стоката става при получаването й от клиента, поръчал стоката или от трето лице от негово име, при положение, че то потвърди получаването и идентичността на поръчаната стока.Документ за извършената сделка се издава от САРА ТРЕЙД ООД след изплащането на дължимата сума от страна на клиента и се изпраща на посочения от клиента адрес.
19. Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на получаването на поръчаната стока от името на първоначалния клиент, направил поръчката, последният няма право да върне стоката или да прави възражения относно доставката.

ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧАНА И ДОСТАВЕНА СТОКА
20. Клиент, поръчал стока от електронния магазин WWW.SARA-TRADE.BG, има право да откаже получаването на поръчана от него стока, когато тя му е доставена, само в посочените в настоящите условия случаи.
21. Ако доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката;
22. Ако при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена;
23. Рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката.
24. Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката.
25. За случаите на отказ за получаване на стоката се съставя протокол в момента на доставката. Ако клиентът откаже подписването на протокола, се приема, че отказът му за получаване на стоката е неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.
26. След получаване и заплащане на стоката, клиентът може да направи рекламация в срок от 72 часа на телефон тел.03151/2222; мобилен 0884444650.
27. При доставката клиентът получава сертификат, съдържаща вида на изделието, вида на метала и камъните (ако има такива), теглото на изделието, цената му, името и адреса на клиента.
28. Рекламации не се приемат при условие, че клиентът е посочил грешен размер на пръстен или гривна. WWW.SARA-TRADE.BG може по желание на клиента да извърши корекция на изделието с новите параметри за сметка на клиента и с последващо доплащане ( ако е необходимо).

ОГРАНИЧЕНИЯ
29. Потребителите на сайта имат право да се ползват свободно от ресурсите на сайта WWW.SARA-TRADE.BG с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.
30. Потребителите на сайта WWW.SARA-TRADE.BG нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от сайта, без изрично разрешение на WWW.SARA-TRADE.BG;
31. Потребителите нямат право да претоварват сайта с фиктивни заявки или друга информация (flood).
32. Потребителите няма право да ползват sreenshot на сайта без изрично разрешение на WWW.SARA-TRADE.BG;
33. Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др.п., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.

ДРУГИ УСЛОВИЯ
34. WWW.SARA-TRADE.BG не носи отговорност за вреди, евентуално причинени на потребителя при ползване на предоставените услуги.
35. Всички показани бижута в сайта са изработени със синтетични камъни на фирма SIGNITY. Ако клиент желае даден модел да бъде изработен с естествени камъни и/или брилянти трябва да се свърже допълнително на посочените в сайта телефони или e-mail.
36. За малка част от моделите венчални халки се налага заплащане на моделиране. Част от моделите не позволяват изпълнение в два цвята злато (пример жълто и бяло злато) и са само с допълнително галванично покритие за цвят (родий или позлата).
37.Характеристиките или цените на продуктите, описани в сайта, могат да бъдат промянени по всяко време, съобразно борсовата цена на благородните метали. Поради технически причини е възможно в описанието да се съдържат грешки, за които Сара Трейд предварително се извинява на своите Клиенти. Възможно е описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от Сара Трейд се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.
38. Гаранционен срок 6 месеца от датата на покупка! Механично повредени или неправилно съхранени и експлоатирани бижута не се ремонтират гаранционно!
 
Посочените цени в уебсайта са с включен  ДДС !