Рекламации

    Причина за рекламацията :

    Продуктът е отварян :