Защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

Ние защитаваме личните данни на нашите клиенти и третираме по същия начин потребителите на тази Интернет страница. Настоящата политика обяснява по какъв начин се обработва информацията за посетителите на сайта. Ако сте или станете потребител на нашия магазин, можем да използваме ваши лични данни и за допълнителни цели свързани единствено с Вашето по-качествено обслужване.

Важно

Като използвате този сайт вие се съгласявате всички лични данни, които ни предоставите, да бъдат обработвани за изброените по-долу цели.

Вашите лични данни

Сайтът ви дава възможност да ни предоставите ограничена информация за това как да се свържем с вас. Тази информация се съхранява в нашата база данни, за да можем да отговорим на ваше евентуално запитване или да ви изпратим закупените стоки на посочен от Вас адрес.

Разкриване на вашите лични данни

Вашите лични данни няма да бъдат разкривани на трети лица, освен за доставка на закупен от вас продукт или на законоупълномощените лица.

Достъп до вашите лични данни

При получаване на писмена молба от ваша страна, можем да ви разкрием вашите лични данни, които съхраняваме, както и да поправим или заличим тези данни.

Приложимо право

Настоящата политика е част от Условията за ползване на този сайт и като такава следва да бъде прилагана и тълкувана в съответствие със законите на Република България.

Защита на личните данни 
(1)Сара Трейд ООД обработва и съхранява лични данни за своите клиенти в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните  данни,Регламент (ЕС) 2016/679 и приложимите подзаконови нормативни актове. 

(2)Потребителят дава своето изрично съгласие личните му данни да бъдат използвани за целите,описани в Политика за поверителност. 

(3)Вашите лични данни се обработват единствено на територията на Република България,само за срока и за целите,за които са предоставени. 

(4)Обработваме личните Ви данни,за да изпълним задълженията си като страна по договор за продажба на стоки и услуги.Възможно е  периодично да ги използваме,за да изпращаме важни съобщения като известия относно направени поръчки или промени в нашите Правила и условия. 


По-подробно може да се запознаете със своите права,свързани със 
защитата на личните данни,в Политика за поверителност.